Soms hebben ouders zorgen of vragen over het gedrag of de ontwikkeling van hun kind. Vragen als: waarom zit mijn kind niet lekker in zijn vel? Waarom heeft mijn kind het niet naar zijn zin op school? Waarom gedraagt mijn kind zich anders dan leeftijdgenoten?

In dit geval bestaat voor kinderen van 6 t/m 16 jaar de mogelijkheid tot psychologisch onderzoek. Intelligentie onderzoek vormt hier een onderdeel van. Met onderzoek krijgen we de sterke en zwakke kanten van een kind beter in beeld. Dit geeft inzicht in de problemen.

Na een intakegesprek met de ouders komt uw kind één ochtend voor onderzoek. Twee tot drie weken later volgt een eindgesprek, waarin de resultaten van het onderzoek worden toegelicht. Enkele dagen voor dit gesprek krijgt u het verslag opgestuurd.

Wij doen geen specifiek onderzoek naar ADHD of autistiforme stoornissen.

 

maak een afspraak

 

↑ Top