Bij het intakegesprek zijn in principe de ouders en het kind aanwezig, als dit niet wenselijk of mogelijk is, kunt u dit vooraf telefonisch met de therapeut bespreken. Er wordt in kaart gebracht wat de problemen zijn, daarbij wordt ook duidelijk de mening van het kind gevraagd. Daarna worden er samen leerdoelen opgesteld.

Vervolgens kan gestart worden met een kortdurende behandeling. Kinderen maken altijd deel uit van meerdere systemen zoals het gezin en de school. Wij vinden het daarom belangrijk om de omgeving van een kind (in ieder geval de ouders) intensief bij de behandeling te betrekken. Kinderen vanaf een jaar of 8 krijgen krijgen meestal zelf een aantal gesprekken met de psycholoog, gevolgd door een of meerdere gesprekken met ouders. Met behulp van gesprekjes en opdrachten krijgt het kind meer inzicht in de problemen en leert hij/zij er beter mee omgaan. Bij jongere kinderen wordt er vaak gekozen voor mediatietherapie, waarbij de ouders als co-therapeut worden ingeschakeld. 

Heeft u een afspraak gemaakt, dan vindt u op de kinderpagina een eenvoudige uitleg over therapie. U kunt dit vooraf samen met uw kind lezen en bespreken waarom u hulp heeft ingeschakeld. 

 

meer informatie
maak een afspraak

↑ Top