Gemert

Tarief volwassenen

Een eerstelijnspsycholoog werkt sinds 1 januari 2014 in de zogenaamde Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Dit betekent dat de behandeling kortdurend is (maximaal 12 sessies) en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Voor volwassenen is het eigen risico van € 385 per jaar van toepassing. Als u start met therapie, wordt in principe het hele eigen risico opgemaakt. Let op: We hebben in 2019 geen contract gesloten met: Menzis, Anderzorg, Hema, PMA en Promovendum, Besured, Caresq, Caresco en National Academic. Als u in dit geval wilt weten welke deel u van de behandeling vergoed krijgt, kunt u het beste even contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voordat u een afspraak bij ons maakt, gaat u eerst langs bij uw huisarts. Deze maakt een inschatting of u voor een behandeling in aanmerking komt en geeft u een verwijsbriefje mee. Zonder deze verwijzing wordt de behandeling niet vergoed. Als uw behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan betaalt u zelf het uurtarief van € 90 voor een sessie van 45 minuten.

Op het moment dat u start met een therapie, wordt u door de therapeut ingedeeld in een productgroep (kort-middel-intensief). Naast de gesprekken, worden ook een telefonisch consult, emailconsult,verslaglegging of overleg met de huisarts in rekening gebracht. Let op: als er na 1 of 2 sessies wordt besloten om geen traject te starten, dan valt dit onder productgroep onvolledig en wordt dit ook bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. We streven ernaar om zoveel mogelijk mensen te behandelen in ongeveer 5 sessies. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we een intensiever traject aanbieden.

 

Tarief kinderen tot 18 jaar

We hebben geen contracten met de gemeenten afgesloten. Dit betekent dat u de therapie voor kinderen tot 18 jaar zelf moet betalen. We hanteren hiervoor de volgende tarieven:

  • intake- of oudergesprek (60 minuten) = € 90
  • kindersessie (30 minuten) = € 50
  • telefonische consultatie of extra rapportage (15 minuten) = € 20
  • testochtend (+ rapportage en terugkoppeling) = € 450  

 

Op tijd afmelden

U kunt een gemaakte afspraak tot maximaal 24 uur van te voren afzeggen. Inspreken op het antwoordapparaat telt ook als afmelding. Als u niet of te laat afmeldt, dan wordt de sessie altijd in rekening gebracht. We moeten hier streng in zijn, omdat we voor u tijd reserveren en als u niet komt, dan kunnen we dit uur niet declareren. U ontvangt zelf een rekening van 50% van het tarief en kunt deze niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

↑ Top